แคล้มป์

รหัสสินค้า 5966

ชื่อ : แคล้มป์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แคล้มป์

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1766 คน

แคล้มป์

เครื่องมือช่าง คือ
เครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยทุ่นเเรงในการทำงานเเละกระทำวัตถุโดย มีเพิ่มกำลังหรือขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ ทำให้มีความสะดวกเเละช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น ต่อมามนุษย์ได้ดัดเเปลงเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือกลทางไฟฟ้าที่มีกำลังมากขึ้นหลายเท้าจากเครื่องมือธรรมดา ได้เเก่ สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียร เครื่องตัด เลื่อยวงเดือน
 
วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือช่าง
1.  วิธีการใช้เครื่องมือช่าง  มีหลักปฏิบัติดังนี้
1.  ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือก่อนนำไปใช้
2.  ตรวจสอบาสภาพของเครื่องมือก่อนนำไปใช้งาน  ถ้าพบว่าเครื่องมือชำรุด  ควรนำไปซ่อมแซมก่อน
3.  ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
4.  ใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวัง  และไม่เล่นหยอกล้อกันขณะใช้เครื่องมือ
2.  การดูแลรักษาเครืองมือช่าง  ควรปฏิบัติดังนี้
1.  ทำความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานทุกครั้ง
2.  ถ้าเครื่องมือชำรุดให้ซ่อมแซมก่อนนำไปเก็บ
3.  เครื่องมือที่เป็นโลหะ  เช่น  กรรไกร  มีด  เลื่อย  ควรทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะ
4.  จัดเก็บเครื่องมือเข้าที่หรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย